עיקר עיסוקו של המשרד הינו בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, הן בתחום הצווארון הלבן, הן בתחום הפשיעה החמורה. בנוסף, עוסק המשרד בתחום המשפט המנהלי והוא מייצג אנשים פרטיים ותאגידים בעתירות לבג"צ, עתירות מינהליות ועוד.
 

משפט פלילי

המשרד מייצג ומלווה נאשמים וחשודים בכל המנעד הרחב של המשפט הפלילי, הן בעבירות צווארון לבן- עבירות מרמה, הפרת אמונים, שוחד, עבירות ניירות ערך, עבירות מס, עבירות הלבנת הון, גרם מוות ברשלנות, והן בעבירות פליליות "קלאסיות"- עבירות אלימות, רצח, מין, סמים, ארגוני פשיעה ועוד. כמו כן, מייצג המשרד בכלל העבירות המשמעתיות והאתיות.
 
המשרד מעניק ליווי וייצוג שוטף בכל שלבי ההליכים הפליליים והמשמעתיים- ייעוץ בטרם חקירה משטרתית או משמעתית, ליווי במהלך החקירה, ייצוג בהליכי מעצר, ייצוג בהליכי שימוע טרם הגשת כתב אישום, ניהול התיק בערכאות השונות, ניהול משא ומתן לצרכי גיבוש הסדרי טיעון, ייצוג בערעורים, ייצוג עובדי מדינה בפני טריבונלים אתיים וכן בשימועים לפני פיטורים בשל חשד לקיומן של עבירות משמעת, ועוד.
 
בנוסף, המשרד מייצג נפגעי עבירה ופועל לקידום עניינם, הן בהיבט הפלילי, הן בהיבט האזרחי (ניהול תביעת הנזיקין).

 

משפט מנהלי

המשרד מלווה ומייצג אנשים פרטיים ותאגידים הרואים עצמם נפגעים מהחלטת גופי שלטון זאת משום שרשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, פעלו ללא סמכות, התעלמו מהחובה להפעיל את שיקול הדעת בתום לב, התעלמו מעקרון השוויון, פעלו באופן לא מידתי או לא סביר, או פעלו שלא על יסוד שיקולים ענייניים בלבד.
 
בתוך כך, המשרד מטפל במקרים בו פרט או תאגיד נדרש לקבל היתר או רישיון לצורך עיסוקו (כדוג' רופאים, פסיכולוגים, רואי חשבון, שמאי מקרקעין ועוד)  אך בקשתו סורבה, או שרישיונו נשלל מטעמים שאינם מוצדקים בנסיבות העניין.
 
כמו כן, המשרד מלווה ומייצג פרטים הרואים עצמם נפגעים מהחלטות של גופים מוסדיים ("דו מהותיים") כגון בנקים, קופות חולים, חברות ביטוח ועוד, שגם עליהן חלות חלק ניכר מחובות המשפט המינהלי, כגון: שוויון, מידתיות, סבירות ועוד. 
All rights reserved by Asher Edri ©
DreamView בניית אתרים | קידום אתרים | קידום אורגני